Stageopdrachten

Je bent hier:

Stagelopen bij IRP

IRP is een veelzijdig bedrijf gericht op arboveiligheid en certificering. Dit is terug te vinden in de diverse takken die elkaar binnen IRP goed aanvullen en ondersteunen. In dit bedrijf, waar training een belangrijk onderdeel vormt, is er veel ruimte om je te ontwikkelen. 

De kern van het bedrijf is kennis: het geven van opleidingen en adviseren op gebied van veiligheid en certificering.

IRP bestaat uit een team van veiligheidskundigen, certificeringsconsultants, verpleegkundigen, arbodeskundigen en normeringsconsultants.

IRP is een organisatie waarin veel samengewerkt wordt, korte lijnen zijn er er snel overlegd kan worden. Het wiel uitvinden is niet nodig, collega’s zijn zeer ondersteunend aan elkaar.

Binnen IRP zijn er flexibele werktijden mogelijk in overleg, evenals thuiswerken is binnen IRP geen probleem.  vrijwel alle collega’s werken echter liever op kantoor waar collegialiteit en energie hoog in het vaandel staan.

Je zult binnen IRP als volwaardige collega behandeld worden, je krijg je eigen taken en zult deze tot op zekere hoogte ook zelf vorm kunnen geven. Wij zien je stage als het voortraject naar je eerste baan en proberen je ook daarheen te begeleiden.

Als stagiair binnen IRP zul je hier wellicht aan moeten wennen, maar met de juiste motivatie werkt dit zeer prettig.

Risicoanalyse methodieken pretparkattracties en machines

Integrale Veiligheidskunde of Werktuigbouwkunde 

Afstudeerstage

Binnen IRP worden regelmatig machines en pretparkattracties door het proces heen geloodst om te komen tot een stevige CE markering of goedkeuring volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

De consultants die deze opdrachten uitvoeren werken vanuit ervaring en expertise en gebruiken diverse technieken om deze certificatie trajecten tot een goed uiteinde te brengen.

IRP heeft de wens om de technieken en kunde van de consultants te analyseren en tot een uniforme werkwijze voor certificatie te komen waar alle consultants gebruik van kunnen maken en elkaars projecten makkelijker kunnen overnemen.

Hoofdvraag:

Welke stappen bepalen de kern van een certificatietraject?

Deelvragen:

 • Welke technieken en stappen gebruiken de huidige consultants?
 • Welke elementen komen overal terug?
 • Welke werkwijze sluit bij alle consultants aan?
 • Zijn de huidige elementen van de PRC risicoanalyse techniek afdoende en waarin zouden deze verbeterd kunnen worden?

Arbozorgsysteem

Integrale Veiligheidskunde

Meewerkstage

IRP heeft een uniek arbozorgsysteem waarbij aangesloten klanten in abonnementsvorm doorlopend bij worden gestaan op het gebied van arbozorg. Diverse elementen zullen gelijktijdig voor meerdere klanten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het register gevaarlijke stoffen, de RI&E, het bedrijfsnoodplan, het bedrijfsregelement, security policies en andere aanverwante zaken.

In demeewerkstage kies je een product binnen dit systeem dat je voor 5 tot 10 klanten gaat uitvoeren en toepassen. In het begin loop je mee met een ervaren consultant zodat je aan het einde zelfstandig het beroepsproduct kunt uitvoeren.

Hoofdvraag:

Hoe stel ik een betreffend beroepsproduct op voor een klant?

Deelvragen:

 • Welke elementen komen bij alle klanten terug in de beroepsproducten?
 • Welke wetten en normeringen houden hiermee verband?
 • Hoe pas ik het beroepsproduct toe bij diverse typen klanten?

ARBO - Instructeursopleidingen

Integrale Veiligheidskunde

Afstudeerstage

Binnen IRP Training worden veel instructeursopleidingen gegeven. Deze zijn in twee varianten te verdelen: theorie-opleidingen & praktijkopleidingen

Voor zowel de praktijk als de theorie opleidingen is er behoefte aan een afstudeeronderzoek naar de inhoud van de vaktechnische kant van de opleidingen. 

Voor aanvang van de stage dien je een keuze te maken voor de praktijkkant (heftruck, hoogwerker, mangatwacht e.d.) of de theoretische kant (VCA, preventiemedewerker, BRL9101 e.d.)

Hoofdvraag:

Welke zaken dienen voor instructeurs behandeld te worden om een goede arbo-opleiding te kunnen geven. 

Deelvragen:

 • In welke deelmodules kan de vakinhoud behandeld worden?
 • Wat is Need to know en wat is Nice to know?
 • Welke modules sluiten op elkaar aan?
 • Welke arbocatalogi schrijft welke opleidingen voor?

Didactiek - Instructeursopleidingen

Onderwijskunde

Afstudeerstage

Binnen IRP Training worden veel instructeursopleidingen gegeven. Deze zijn in twee varianten te verdelen: Theorie-opleidingen & Praktijkopleidingen

Voor zowel de praktijk als de theorie opleidingen is behoefte aan een afstudeeronderzoek naar de inhoud van de didactische kant van de opleidingen. 

Voor aanvang van de stage dien je een keuze te maken voor de praktijkkant (Heftruck, Hoogwerker, Mangatwacht e.d.) of de theoretische kant (VCA, Preventiemedewerker, BRL9101 e.d.)

Hoofdvraag:

Welke didactische technieken zijn er geschikt voor de gekozen opleidingsstroom (praktijk of theorie)?

Deelvragen:

 • Welke technieken sluiten op elkaar aan?
 • Wat zijn de voor en nadelen van deze technieken?
 • Welk evidence based research is er op dit gebied verricht?
 • Hoe worden instructeurs hier in getraind?

ARBO opleidingen

Integrale Veiligheidskunde

Meewerkstage

IRP biedt diverse arbo-opleidingen en werkt veel mee aan diverse initiatieven voor de ontwikkeling van lesmateriaal. In deze meewerkstage kies je een bestaande of niet bestaande opleiding uit en ga je een deelmodule uitwerken en doorontwikkelen.

Je zult met docenten meelopen die lesgeven op basis van kennis en ervaring. De verkregen kennis dient te worden omgezet in werkbare content zoals bijvoorbeeld e-learning, presentaties en examenmodellen

In deze stage zul je gekoppeld worden aan een docent in het vak en de grote hoeveelheid kennis vorm gaan geven tot een werkbare module. De opleidingen worden al  gegeven maar je zult schematisch gezien van scratch gaan starten om de toetstermen vorm te geven.

Hoofdvraag:

Stel toetstermen op voor een arbo-opleiding naar keuze.

Deelvragen:

 • Welke toetstermen zijn de kern van de opleiding?
 • Wat is Need to know en wat is Nice to know?
 • Welke modules sluiten op elkaar aan?
 • Welke inhoud schrijft arbocatalogus van de branche voor?

Keuze uit onder andere: heftruck, reachtruck, hoogwerker, rioolmedewerker, mangatwacht, gasmeten, brand en ontruiming, ploegleider BHV, hoofd BHV. Voor overige: neem contact op.